coserit

Echipament modern și personal calificat

Începând cu anul 2015 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC s-a autorizat în vederea prestării activităţilor de hornărit şi coşerit. În prezent societatea este membră a „Asociaţiei Hornarilor, Constructorilor de Coşuri de Fum și Șemineu – A.S.F.O.C.H”.
Etapele de lucru sunt următoarele:
– Inspectarea vizuală
– Verificarea interiorului coșului, a canalului de fum şi a elementelor conexe
– Curăţarea coșului, extragerea şi colectarea reziduurilor
– Completarea documentelor cu problemele constatate, lucrările efectuate şi recomandările către beneficiar.

Evitați sancțiunea !

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei

Conform Hot. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, la art. 1, alin. 2 Se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, litera i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.
Programați-vă pentru verificarea anuală a cosului la tel: 0758/253.598