MICA NOASTRĂ VEDETĂ

Salamandra este simbolul companiei noastre. Conform legendelor firava făptură ‘stăpânește’ focul și își caută habitatul de viață în locuri cât mai neafectate de impactul antropic. Spre asemănare și noi deținem experiența de a controla focul și a-l utiliza în beneficiul unui mediu înconjurător curat și prielnic vieții.

green_salamander


VALORI

Pro Air Clean Ecologic a reușit să se mențină de-a lungul celor 16 ani de activitate în topul celor mai importante firme de profil din România.
Care sunt resorturile acestei performanțe pe o piață dificilă, caracterizată printr-o competiție acerbă, marcată deseori de instabilitate și concurența neloială?

Răspunsul îl găsim între motivele pentru care portofoliul PACE cuprinde astăzi peste 3000 de clienti:

 • Responsabilitate asumată față de clienți, mediu și sănătatea semenilor
 • Respectarea cu strictețe a reglementărilor specifice legale și tehnice (activitatea companiei este reglementată prin autorizația de mediu nr. 10630/2011, rev. 2014)
 • Profesionalismul și calitatea serviciilor oferite ce asigură o reputația incontestabilă pe piață
 • Onestitatea și integritatea ce contribuie la consolidarea încrederii clienților față de serviciile furnizate
 • Atenția acordată inovației și participarea activă în proiectele de cercetare-dezvoltare
 • Certificarea obținută pentru implementarea standardelor de calitate și mediu: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001 si SR EN ISO/CEI 17025
 • Posibilitatea rezolvării oricăror probleme privitoare la gestionarea deșeurilor speciale, combaterea poluării sau refacerea factorilor de mediu prin tehnologii atipice, adaptate și inovative.

scris amalgam1

UNDE NE GĂSEȘTI

Sediul companiei noastre se află la Timișoara, în zona Calea Șagului, pe strada Sulina 6b. Aici funcționează instalația de incinerare precum și restul instalațiilor de eliminare a deșeurilor periculoase.
Dar activitatea PRO AIR CLEAN ECOLOGIC nu se desfășoară doar în cadrul sediului menționat. Astfel, specialiștii noștri derulează activități de ecologizare a locațiilor afectate de impactul deșeurilor periculoase situate pe întreg teritoriul țării. Concret, Pro Air Clean Ecologic derulează:
 • închideri de sonde și puțuri de extracție petrol
 • curățare bataluri poluate cu produse petroliere
 • dezafectare laboratoare chimice
 • golire, spălare și decontaminare rezervoare și separatoare
 • ecologizare situri afectate de accidente ecologice
 • dezafectare și ecologizare foste fabrici și unități industriale abandonate

ECHIPA NOASTRĂ

Sunati-ne pentru detalii suplimentare si propuneri de colaborare

În prezent, echipa PRO AIR CLEAN ECOLOGIC este formată din peste 50 angajați specializați în diverse domenii și organizați în 4 departamente distincte: operațional, comercial, transport și laborator/cercetare.

Experiența profesională a membrilor echipei PACE acoperă un areal variat de domenii, precum: chimia, biologia, protecția mediului, electricitate, mecanică și gestiunea deșeurilor.

Responsabilitatea individuală a fiecăruia din membrii echipei este clar definită în planurile operaționale ale companiei. Este asigurată astfel eficiența întregului ciclu operațional: contractare – transport – tratare propriu-zisă.

Conducerea companiei este reprezentată de:

Contactați-ne pentru informații suplimentare și propuneri de colaborare
Trasabilitate
Siguranta
Experienta
Flexibilitate

De la Profesionalism la Excelență

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC susține și aplică principiile privind calitatea, securitatea în muncă, durabilitatea și protecția mediului înconjurator. De aceea, toate activitățile companiei se desfășoară în concordanță cu prevederile standardelor pentru care are certificare:

Orientarea spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, autorități, acționari, angajați) prin îmbunătățirea continuă a proceselor, serviciilor și produselor furnizate.

Sistem de Management al Calității
SR ISO 9001:2018

Prevenirea poluării prin adoptarea unor echipamente și tehnologii de ultimă generație, gestionarea optimă a tuturor deșeurilor

Sistem de Management de Mediu
SR ISO 14001:2018

Prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale; eliminarea, sau acolo unde nu este posibil, reducerea până la un nivel acceptabil a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale
SR ISO 45001:2018

Orientarea spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților prin îmbunătățirea continuă a activităților de testări și analize tehnice.

Acreditare Renar pentru Laborator
SR EN ISO/CEI 17025:2005