laborator_1

laborator_2

Tratarea și eliminarea conformă a deșeurilor periculoase impune cunoașterea caracteristicilor fizice și chimice ale acestora. Pentru determinarea cu precizie a parametrilor calitativi și cantitativi, în cadrul Pro Air Clean Ecologic funcționează un laborator modern care are roulul de a:

  • monitoriza intern prin analize de laborator specifice, parametri care asigură funcționarea impecabilă a tehnologiilor aflate pe platforma PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.;
  • efectua analize de mediu pentru ape, soluri și nămoluri, conform cerințelor NTPA 001 si NTPA 002, versiunile în vigoare.
  • Analize de mediu pentru ape, soluri si namoluri, pentru determinarea parametrilor conform NTPA 001 si 002

Pe lângă activitatea de analize probe, laboratorul mai efectuează următoarele activități:

  • cercetare și identificare de soluții tehnice, inovatoare, pentru diverse scopuri: recuperare materiale din deșeuri, îmbunătățire procese tehnologice, etc.;
  • documentare metode noi de determinări analitice, în funcție de necesitățile clientului;
  • propuneri privind tehnologiile / instrucțiunile de decontaminare.
Laboratorul de volumetrie-gravimetrie dispune de echipamente specifice, cum ar fi:

• cuptor de calcinare;
• etuvă termoreglabilă;
• baie de apă;
• baie de nisip;
• nișă de laborator;
• agitator magnetic cu plită de încălzire;
• aparat de distilare apă;
• bidistilator apă;
• spațiu analiză gravimetrică și volumetrică a probelor.

Laboratorul de analiză instrumentală dispune de aparatură performantă, etalonată și verificată metrologic, cum ar fi:

• spectrofotometru absorbție moleculară în UV-VIS, SPECORD 250, producător Analitik Jena;
• spectrofotometru absorbție atomica cu sursă continuă pentru analiză în flacăra și cuptor de grafit, contraAA700, producător Analitik Jena;
• analizor azot total/carbon organic total, MULTI NC, producător Analitik Jena;
• calorimetru IKA C4000;
• analizor multiparametru CONSORT;
• gaz cromatograf cuplat cu spectometru de masă BRUKER;
• balanțe analitice.