Instalatia de incinerare spate

 

Incinerarea deșeurilor și substanțelor periculoase

Incinerarea deșeurilor și substanțelor periculoase reprezintă activitatea principală a PRO AIR CLEAN ECOLOGIC. Instalația de incinerare cu o capacitate de 9.8 tone/zi procesează o varietate mare de deșeuri (vezi lista deșeurilor ce pot fi tratate/eliminate). Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2006, respectând cele mai bune tehnici disponibile (BTA).
Chiar și în prezent incineratorul este unul dintre cele mai performante din România. Această performanță este rezultatul monitorizării și retehnologizării continue a instalației.

Procedeul tehnologic se bazează pe incinerarea primară deșeurilor solide la 450-850˚C şi post-combustia la temperaturi cuprinse între 950-1300˚C a gazelor rezultate de la prima etapă de incinerare. Procesul asigură distrugerea integrală a dioxinelor, furanilor şi a altor compuşi toxici generaţi la arderea deşeurilor cu caracter special. Tratarea şi neutralizarea gazelor de ardere ce conţin NOx, SO2, HX, CO, CO2 şi urme de metale grele, continuă în sistemul de epurare fizico-chimică a gazelor, astfel încât sunt respectate întru-totul limitele impuse de legislație la evacuarea în atmosferă a noxelor generate.

Sunați-ne pentru a afla detalii sau propuneri de colaborare la 0256/306018.