TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR MEDICALE

Sunt definite ca fiind deşeurile care prezintă un risc real pentru sănătatea umană şi pentru mediu, fiind generate în procesul spitalizarii, în activităţile de diagnostic, tratament, cercetare medicală şi în utilizarea medicamentelor. Până la începutul anilor 90, arderea a fost metoda predilectă de tratare a deşeurilor medicale periculoase. Însă, în urma cercetării atente și monitorizării continue a calității aerului de către diverse instituții de specialitate din întreaga lume s-a constatat că arderea lor in instalatii primitive, fără sisteme eficace de purificare a fumului și gazelor rezultate este principala sursă de poluare a aerului cu dioxine și furani, dar și cu metale grele, acid clorhidric, dioxid de sulf, oxid de carbon, particule fine de carbon nears și dioxid de siliciu.

Tratarea și eliminarea deșeurilor medicale

Diferența dintre arderea liberă a deșeurilor de orice fel în atmosferă sau cuptoare primare și incinerare constă deci în existența instalațiilor de purificare înaintată a gazelor arse de toți componenții cu caracter nociv și a sistemelor de control fizico-chimic a evacuărilor rezultate la coșul sistemelor de incinerare.

Aceşti compuşi lipoacumulabili au impact deosebit de negativ asupra sănătăţii publice și a mediului. De exemplu, dioxinele și furanii sunt substanţe cancerigene cunoscute.

De asemenea, a fost dovedit caracterul lor mutagen și teratogen, ca și asocierea cu alte cauze provocatoare a unor maladii precum diabetul sau endometrioza. Dar dioxinele prezintă efect negativ semnificativ și asupra mediului, provocând perturbarea gravă a funcționării ecosistemelor naturale și seminaturale.

Începând cu anii 90, politicile stricte de protecție a mediului au determinat în Europa și SUA închiderea multor sisteme neconforme  de eliminare pe cale termică  şi creşterea numărului de unităţi de incinerare controlată sau abordarea altor alternative de inactivare a deşeurilor medicale periculoase.

Tehnologii conforme de tratare termică a deșeurilor medicale periculoase:

  1. Instalații de incinerare prevăzute cu camere post-combustie și sisteme de epurare și control a gazelor evacuate

Dioxinele apar masiv la temperaturi cuprinse între 250-650˚C şi persistă în gaze până la 800˚C. De aceea şi condiţia obligatorie pentru orice incinerator de a fi echipat cu camere de post-combustie temperaturi de 1100-1400˚ C. Compuşii amintiţi se pot însă reforma din amestecul de gaze conţinând urme de hidrocarburi nearse, respectiv acizi halogenaţi şi monoxid de carbon. Combaterea reformării dioxinelor se realizează prin echiparea instalaţiilor de ardere cu schimbătoare de căldură capabile de răcirea bruscă a gazelor de la temperatura de ardere, până sub limita de 250˚C.  Faza de epurare a fumului de particule solide și component gazoase nocive se bazează pe o serie de tratamente chimice care utilizează agenți de neutralizare și adsorbție, urmată de reținerea acestora pe materile filtrante eficace. Evacuarea gazelor la coș este monitorizată on-line cu sisteme instrumentale de analiză și control.

Instalația de incinerare operată de Pro Air Clean Ecologic este prevăzută cu toate echipamentele descrise mai sus.

  1. Instalații de inactivare a deșeurilor medicale
  2. a) Tehnologii bazate pe procese termice la temperatură scăzută (105-177˚ C) și la temperatură medie (177-370˚ C). În România se utilizează procesele termice la temperatură scăzută, prin dezinfecţia cu aer cald, dezinfecţia cu abur şi dezinfecţia cu microunde.

 

  1. b) Tehnologii bazate pe procese chimice, procese de iradiere sau procese biologice- acestea se adresează doar unor fractii din deseurile medicale și nu oferă soluții integrale pentru gama deșeurilor medicale. De altfel, doar incinerarea controlată a deșeurilor sanitare este capabilă să elimine întreaga gamă a deșeurilor biologic active generate în spitale deoarece este singurul procedeu autorizat pentru distrugerea deșeurilor de bloc operator, de natură farmaceutică, sau chimică, interzise pentru toate celelalte tipuri de instalalții.

Pe lângă incinerator, Pro Air Clean Ecologic deține și operează o instalație de dezinfecție cu abur, autoclavare.