TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR DE PESTICIDE

Pesticidele sunt în cea mai mare parte substanţe organice de sinteză. Ele sunt destinate pentru distrugerea insectelor dăunătoare (insecticide), a ciupercilor fitofage (fungicide), a buruienilor din culturi (ierbicide), a rozătoarelor (rodenticide), a nematodelor (nematocide) etc.

Deșeurile de pesticide rezultă din etapa de producție (industria chimică), din comerţ/transport şi din etapa de utilizare (agricultură). Deșeurile de pesticide pot fi sub formă de: (1) pesticide propriu-zise în exces, (2) ambalaje infestate, (3) mixturi lichide rămase nefolosite, (4) reziduri din curățarea utilajelor și echipamentelor.

Deşeurile de pesticide sunt toxice, reprezentând un real pericol în cazul depozităriiși netratării lor îndelungate.

Efectele deșeurilor de pesticide asupra sănătății umane

Specialiștii în domeniul nutrițional și endocrin susțin că acumularea pesticidelor în corpul uman are efecte ce duc în timp, la probleme grave de sănătate. Astfel, s-a constat că pesticidele modifică secvențe de ADN, inițiind dezvoltarea cancerului. Mai mult, s-a constatat o creștere a cantității de zahăr și grăsime în sânge la femei, creșterea în greutate si mărirea ficatului. La bărbați, s-a constatat pierderea în greutate, sensibilitate sporită a rinichilor și anumite dezechilibre ale ficatului.

Tratarea și eliminarea deșeurilor de pesticide

Efectele deșeurilor de pesticide asupra mediului

Persistența pesticidelor în mediu duce la epuizarea fertilităţii solului şi, în ultimă instanţă la un dezechilibru în compoziţia sa naturală. De asemenea, există riscul diseminării azotului şi fosforului sub formă de compuși organici în mediul înconjurător cu consecinţe nefavorabile asupra apelor de suprafaţă. Totodată excesul de pesticide produce modificări în ceea ce priveşte calitatea recoltelor prin acumulări de nitraţi, glucide, lipide și schimbarea reportului C/N, N/P,Ca/Mg. Stocarea necontrolată a pesticidelor poate modifica biocenozele. Unele pesticide au un grad de persistenţă ridicat în sol care poate fi de ordinul lunilor sau chiar al anilor; o parte dintre ele se dispersează prin intermediul aerosolilor la distanţe foarte mari şi sunt încorporate în biomasă, cursuri de apă sau în sol.

Metode de tratare / Eliminare

Cea mai folosită metodă pentru eliminarea deșeurilor de pesticide este incinerarea lor controlată la temperaturi înalte. Pentru limitarea riscurilor, in lipsa posibilitatilor de finantare pentru eliminarea prin incinerare, se poate opta pentru ambalarea corespunzatoare si depozitarea pesticidelor in deponee conforme, special destinate deseurilor periculoase.

Legat de depoluarea solurilor de pesticide, se poate apela la diverse procedee în funcţie de compoziţia chimică, gradul de încărcare a solului şi caracteristicile pestidului, plantele cultivate şi tehnologia de cultură. Procedeele de depoluare mai rapidă sunt cele pe bază de administrare în sol de adjuvanţi, produse care reţin sau degradează pesticidele.

Pro Air Clean Ecologic operează o instalație de incinerare pentru deșeuri periculoase și are experiență în activități de ambalare în conditii de siguranță pentru depozitare dobândite prin participarea directă la programul național de eliminare a pesticidelor expirate din România, ca și prin consultanța asigurată pentru același program în Republica Moldova.