proces decontaminare

Tarifele serviciilor de ecologizare/decontaminare se stabilesc în funcţie de tipul şi complexitatea lucrărilor, de echipamentele și personalul necesar pentru desfășurarea activităților.

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC este autorizată și are experiența în privința depoluării, decontaminării şi ecologizării siturilor afectare. Acestea se pot desfășura atât pe amplasamentul clienților, cât și pe amplasamentul propriu.
Enumerăm câteva activități pentru care deținem competență profesională:

  • Curățarea şi decontaminarea rezervoarelor cu conținut de substanțe periculoase (produse petroliere, produse chimice, nămoluri și ape industriale, etc.), evacuarea, colectarea și transportul deșeurilor rezultate în vederea eliminării în instalația proprie
  • Ecologizare platforme industriale, instalații dezafectate, bazine de decantare, rezervoare subterane și supraterane, laboratoare chimice, etc.
  • Depoluarea și reconstrucția ecologică a siturilor poluate afectate de pesticide, produse petroliere, produse chimice, etc.
Ecologizări

Specialiștii Pro Air Clean Ecologic au experiența in derularea activități de ecologizare și depoluare a siturilor afectate de impactul diverselor produse și deșeuri periculoase. Iată câteva exemple:

  • Închideri de sonde și puțuri extracție petrol
  • Curățare bataluri poluate cu produse petroliere
  • Dezafectare laboratoare chimice
  • Dezafectare si ecologizare foste fabrici și unități industriale abandonate
  • Golire, spălare și decontaminare rezervoare și separatoare
  • Ecologizare situri afectate de accidente ecologice

Experienta

Dintre clienții noștri în acest domeniu amintim

petrom

cfr

heraeus

smithfield

cummins

romgaz

ucmr

Sunați-ne pentru a afla detalii sau propuneri de colaborare la 0256/306018.