În vederea demarării unei colaborări se vor lua în considerare următoarele etape:

• Clientul trimite pe mail sau fax cerere ofertă
• Primește răspuns în cel mult 2 zile, solicitare informații suplimentare dacă este cazul
• Oferta de preț însoțita de condiții de ambalare
• Clientul trimite comanda sau contractul semnate
• Se programează transportul deșeurilor de comun acord
• Clientul ambalează și încarcă deșeurile conform condițiilor ADR
• Deșeurile se recepționează la sediul prestatorului
• Se emit documentele doveditoare recepției
• Se emite factura
• Clientul achita factura
• Se reia procesul
Colaborarea cu clienţii noştri se face numai pe bază de comandă sau contract, se respectă toate formalităţile şi se obţin toate avizele cerute de legislaţia specifică.
Este absolut necesar ca partenerii noștri să respecte condiţiile de etichetare, ambalare și paletare a deşeurilor, astfel încât să nu existe riscul împrăștierilor accidentale pe durata transportului sau a manipulării.
Pentru deșeuri apărute ocazional care necesita o singură predare pe an, colaborarea se face pe bază de comandă iar pentru deșeurile rezultate periodic din activitatea curenta a beneficiarilor, colaborarea se face în baza unui contract cu valabilitate un an.
La semnarea contractului, în funcție de tipul deșeurilor, de caracterul periculos sau nepericulos al acestora, precum si de complexitatea operațiilor de tratare/ eliminare, fiecare client plătește o taxă de rezervare capacitate care asigura preluarea integrala a deșeurilor de către prestator pe parcursul unui an calendaristic.
Pentru efectuarea serviciilor de tratare/neutralizare/ eliminare a deșeurilor fiecare client plătește prestatorului costul de eliminare/kg a cărui valoare este înscrisa in contract.
În situația in care apar modificări semnificative față de cantitatea de deșeuri declarată inițial, tarifele pot fi negociate de comun acord între părți.

ID:64510516

mod_lucru2

Pentru orice întrebări privitoare la deșeurile rezultate din activitatea dvs. vă rugăm să contactați Departamentul Comercial al PRO AIR CLEAN ECOLOGIC la tel: 0756/ 098.576, comercial@proairclean.ro