TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR CU PCB

Bifenilii policloruraţi (PCB) reprezintă un grup de hidrocarburi aromatice polinucleare clorurate ce se prezintă sub forma unor lichide. Proprietăţile fizice, chimice şi toxicologice ale PCB-urilor variază considerabil în funcție de numărul atomilor de clor din molecula lor.

De-a lungul timpului amestecurile de uleiuri pe bază de PCB au fost utilizate pe larg astfel:

  • în sisteme închise, ca uleiurile izolatoare sau de răcire din transformatoare, uleiurile dielectrice din condensatoare, sau ca lichide hidraulice în unele aplicații mecanice cu presiune înaltă;

Tratarea și eliminarea deșeurilor cu PCB

  • în sisteme parţial deschise în lichide de transfer termic, hidraulice, pompe de vacuum, comutatoare electrice de forță, regulatoare de tensiune, cabluri electrice și întreruptoarele de circuit cu izolant lichid;
  • în producerea de vopsele anticorosive, industria auto, ermetizanţi în construcţii, agenţii lubrifianţi, impregnarea lemnului, hârtiei şi pielii. Datorită stabilităţii lor chimice şi biochimice şi solubilităţii ridicate în lipide, PCB manifestă o capacitate sporită de bioacumulare în lanţurile alimentare. Ca rezultat, fiinţele din vârful piramidei trofice (animalele de pradă sau oamenii) deseori acumulează substanţa în concentraţii mult mai mari decât plantele sau apa.

Omul se expune influenţei PCB prin ingerarea alimentelor sau apei contaminate, prin inhalarea aerosolilor cu PCB şi prin contact direct cu pielea. După absorbţie, PCB circulă prin sânge şi ajunge să se depoziteze în ţesuturile adipoase şi în mai multe organe, inclusiv în ficat, rinichi, plămâni, glandele suprarenale, creier, inima şi piele.

La copii s-a observat încetinirea creşterii, pigmentarea pielii, a mucoaselor şi gingiilor, xenoftalmie, calcificarea anormal a craniului şi o incidenţă crescută a greutății mici la naştere. Nu s-a putut stabili o corelaţie statistică cu incidența cazurilor de cancer dar s-a observat o creştere semnificativ a mortalităţii masculine mai ales prin cancer hepatic şi pulmonar.

Pro Air Clean Ecologic deține o platformă de extragere a PCB din transformatoare și condensatoare, precum  si o experiență vastă privind dezafectarea condensatoarelor, înlocuirea uleiurilor toxice cu PCB din transformatoare aflate în exploatare, eliminarea uleiurilor cu PCB prin incinerare controlată în instalația proprie, ca și în transferul transfrontalier al deșeurilor respective dobândite prin participarea la planurile naționale de eliminare a acestor compuși toxici din România, desfășurată sub egida UNIDO și cu finanțare parțială de la aceasta.