cercetare_300x226

Proiecte desfăsurate în colaborare cu Universtăți, Institute de Cercetare și Parteneri din mediul privat

Echipa Pro Air Clean Ecologic derulează o consistentă activitate de cercetare și dezvoltare în domeniul tratării și eliminării deșeurilor periculoase în cadrul unor proiecte cu finanțare românească și internațională.
Scopul lor comun este dezvoltarea de noi tehnologii pentru recuperarea componentelor utile din deșeuri, a tehnicilor de vârf pentru eliminarea finală a deșeurilor periculoase de orice natură. Menționăm două dintre proiectele derulate cu sprijin extern:

1. Industrial Hazardous Waste Treatment Project

finanțat prin programul ESD Romania al Agenției Norvegiene de Dezvoltare Internațională (IDN). Scopul proiectului a fost achiziționarea și optimizarea instalațiilor de tratare și analiză a PACE și perfecționarea activităților cu tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

2. Capacity Building for Environmentally sound management of PCBs in Romania

ffinanțat de către UNIDO (Organizația Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială). Scopul general al proiectului a fost îmbunătățirea capacității instituționale și logistice a organizațiilor responsabile de implementarea Convenției Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.

freon-2

Gaze periculoase
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC operează singura instalație de pe teritoriul național capabilă să elimine freoni, gaze cu efect de seră și gaze sau amestecuri periculoase.